7 sept. 2011

IIIº Encontro De Estudios Sobre Cerámica Antiga Do Noroeste Peninsular, vai facendo un sitio na túa axenda...

 Xa estamos de volta e toca tornar ó traballo... :( 

 Namentres seguimos a lavar e procesar o material recuperado na escavación do Conxunto Rupestre do Monte do Señoriño (Armea, Allariz) o pasado mes de xullo, do que damos boa conta en tempo real nas redes sociais e do que pronto teredes novas neste blogue; xa estamos dando as últimas pinceladas ó futuro Encontro De Estudios Sobre Cerámica Antiga Do Noroeste Peninsular -EDESCANOP-. Unhas xornadas formativas, as terceiras xa, cun grande éxito de participación.
 Estos encontros xurdiron no ano 2007 como plataforma de reunión e discusión de especialistas en estudios cerámicos do Noroeste, e como tal, celebrouse o primeiro EDESCANOP. Os organizadores optamos, dous anos despois (2009), por trocar o enfoque cara un encontro concibido como unha actividade formativa, teórica e práctica, destinada a cubrir baleiros formativos de profesionais da arqueoloxía, estudiantes de historia e investigadores en xeral. Con este obxectivo en mente, o IIº EDESCANOP artellouse sobre a figura do máis importante experto sobre a cerámica tardorromana de produción africana: Michel Bonifay. Da man deste investigador e doutor no Centre National De La Recherche Scientifique (CNRS), durante dúas xornadas, achegouse a cerámica africana de época romana aos máis de 30 participantes.
  O alto número de matrículas superaba todas as nosas expectativas. Entre os asistentes atopamos un nutrido grupo de profesionais da arqueoloxía, estudiantes das tres universidades galegas, amais de persoal de distintas institucións ligadas á arqueoloxía (Museos, Deputacións, Concellos…etc.). Todos conscientes, e así nolo comunicaron, da oportunidade que lles brindaba o IIº EDESCANOP como unha actividade única na nosa comunidade e tremendamente útil para a súa formación e profesión.

  Co IIIº EDESCANOP pretendemos satisfacer de novo estas demandas formativas, detectadas xa na pasada edición de 2009, recollendo o seu interese en organizar un curso teórico/práctico sobre as ánforas de época romana. Non obstante, o universo anfórico antigo é tremendamente amplo e complexo, polo que foi necesario acoutar o marco do IIIº EDESCANOP únicamente ás ánforas romanas de produción peninsular (Béticas e Lusitanas) deixando para futuras edicións outras produción anfóricas mediterráneas –tamén documentadas no NO−, en especial as orientais, unha vez que as ánforas producidas na Tunisia xa foron tratadas no 2009.   Para cubrir todo este panorama anfórico peninsular de época antiga dende unha achega teórica e práctica, o IIIº EDESCANOP medra considerablemente con respecto a edicións pasadas. É por isto que a actividade desenvolverase en dúas xornadas: o xoves 13 e venres 14 de outubro de 2011, guiadas polos meirandes especialistas das tres zonas produtoras máis importantes (coa inclusión das producións da Galicia, minoritarias respecto ás outras pero de enorme interese para a nosa comunidade científica):

- O profesor da Universidade de Sevilla D. Enrique García Vargas para as producións do val do Guadalquivir.

- O profesor da Universidade de Cádiz, D. Darío Bernal Casasola quen abordará as producións anfóricas da zona costeira de Andalucía occidental.

- O profesor da Universidade de Lisboa (FLUL), D. Carlos Fabião quen exporá a realidade sobre as producións anfóricas da Lusitania, amais de abordar as producións locais/rexionais.

- O profesor da Universidade do Minho, D. Rui Morais quen exporá a realidade sobre as producións anfóricas locais/rexionais do NO.


  Pronto colaremos aquí máis información sobre como inscribirse e o programa definitivo. Namentres vai facendo un sitio na túa axenda... ;)

No hay comentarios: